Wydawca treści Wydawca treści

Pominiki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na gruntach Nadleśnictwa do pomników przyrody zaliczono 12 okazów różnych gatunków drzew i jedno źródlisko z którego początek bierze rzeka Cieszynka.
   Do najokazalszych drzew pomnikowych należy kilkusetletnia lipa szerokolistna o wdzięcznym imieniu „Dobrosława". W 2002 roku wygrała ona konkurs na najgrubsze drzewo tego gatunku w Lasach Państwowych.


Rodzaj obiektu
Pomniki przyrody

Nazwa

Lokalizacja

Pow.

Podstawa prawna

Rygory ochronne

SOSNA POSPOLITA

Adres adm.: woj. zachodniopomorskie,
powiat wałecki, gmina Człopa
Adres leśny: obręb Człopa –  L. Zamkowy Las oddz. 206 b (oddz.: 89 b - NIEAKTUALNY)

 

¾

Zarządzenie Nr 42
Wojewody Pilskiego,
z dn. 28.12.1985 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody

Zakazy wynikające
z zapisów
art. 45 ustawy
z dn. 16.04.2004 r.
o ochronie przyrody

SOSNA POSPOLITA

Adres adm.: woj. zachodniopomorskie,
powiat wałecki, gmina Człopa
Adres leśny: obręb Człopa – L. Zielony Stok oddz. 601 b (oddz.: 250 c - NIEAKTUALNY)

¾

Rozporządzenie Nr 14/98
Wojewody Pilskiego,
z dn. 13.10.1998 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody

LIPA
DROBNOLISTNA
„JAGODA"

Adres adm.: woj. zachodniopomorskie,
powiat wałecki, gmina Człopa
Adres leśny: obręb Człopa – L. Jeleni Róg oddz. 297 b (oddz.: 294 b - NIEAKTUALNY)

¾

Uchwała Nr XXXI/244/2010 Rady Miejskiej w Człopie,
z dn. 10.03.2010 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

KLON JAWOR

Adres adm.: woj. zachodniopomorskie,
powiat wałecki, gmina Człopa
Adres leśny: obręb Człopa – L. Jagolice oddz. 486 l (oddz.: 147 l - NIEAKTUALNY)

¾

Uchwała Nr XXII/179/2001 Rady Miejskiej w Człopie,
z dn. 26.09.2001 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody

KLON JAWOR

KLON JAWOR

LIPA
DROBNOLISTNA

Adres adm.: woj. zachodniopomorskie,
powiat wałecki, gmina Człopa
Adres leśny: obręb Człopa – L. Przelewice oddz. 723 i (oddz.: 372 i - NIEAKTUALNY)

¾

DĄB SZYPUŁKOWY

Adres adm.: woj. zachodniopomorskie,
powiat wałecki, gmina Człopa
Adres leśny: obręb Człopa – L. Przelewice oddz. 724 d (oddz.: 373 a - NIEAKTUALNY)

¾

ŹRÓDLISKO RZEKI CIESZYNKI

Adres adm.: woj. zachodniopomorskie,
powiat wałecki, gmina Człopa
Adres leśny: obręb Człopa – L. Wołowe Lasy oddz. 416 b, 415 c (oddz.: 54/55 - NIEAKTUALNY)

1,52 ha

SOSNA POSPOLITA

Adres adm.: woj. zachodniopomorskie,
powiat wałecki, gmina Człopa
Adres leśny: obręb Człopa – L. Wołowe Lasy oddz. 416 b (oddz.: 55 b - NIEAKTUALNY)

¾

BUK ZWYCZAJNY

Adres adm.: woj. zachodniopomorskie,
powiat wałecki, gmina Człopa
Adres leśny: obręb Człopa – L. Wołowe Lasy oddz. 536 c (oddz.: 192 h - NIEAKTUALNY)

¾

BUK ZWYCZAJNY

Adres adm.: woj. zachodniopomorskie,
powiat wałecki, gmina Człopa
Adres leśny: obręb Człopa – L. Wołowe Lasy oddz. 537 i (oddz.: 193 m - NIEAKTUALNY)

¾

LIPA
SZEROKOLISTNA
„DOBROSŁAWA"

Adres adm.: woj. zachodniopomorskie,
powiat wałecki, gmina Człopa
Adres leśny: obręb Człopa – L. Zielony Stok oddz. 459 g (oddz.: 131 h - NIEAKTUALNY)

¾

Rozporządzenie Nr 27/2004
Wojewody Zachodniopom.
z dn. 29.10.2004 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody