Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Człopa
Nadleśnictwo Człopa
67 259 10 63
67 259 10 46

ul. Mickiewicza 9

78-630 Człopa


Inspektorem Ochrony Danych w Nadleśnictwie Człopa jest Sandra Giza-Jagła
e-mail: iodczlopa@pila.lasy.gov.pl
tel.: 67 259 10 63


 

TELEFONY ALARMOWE
NADLEŚNICTWO CZŁOPA do godz.15.00 - tel. 67 259 10 63

ZINTEGROWANY PUNKT ALARMOWO-DYSPOZYCYJNY - tel. 575 072 013

SPECJALISTA DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ - tel. 604 257 306

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA WAŁCZ - tel. 67 258 94 71

 

Rachunki bankowe:

SBL Zakrzewo O/Człopa
Nr konta: 85 8944 0003 3900 3795 2000 0010
SWIFT GBWCPLPP

PKO BP SA O/Wałcz
Nr konta: 09 1020 2847 0000 1102 0039 9493
SWIFT BPKOPLPW

NIP: 765-000-85-24
REGON:570064582

Nadleśniczy
Maciej Młynarczyk
67 259 10 63
Zastępca Nadleśniczego
Andrzej Lipert
67 259 18 48 kom. 602 212 540
Inżynier Nadzoru
Edyta Kostańczuk
67 259 11 61 kom. 662 245 467
Główny Księgowy
Krzysztof Dębczyński
67 259 18 51 kom. 660 454 826

Inspektor Ochrony Danych

Sandra Giza-Jagła
Inspektor Ochrony Danych
Tel.: 67 259 10 63

Specjalista ds. pracowniczych

Bogumiła Gostołek
Starszy specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 67 259 18 52

Posterunek Straży Leśnej

Jacek Koperek
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 67 259 13 95 kom. 602 752 581
Daniel Cieślak
Strażnik leśny
Tel.: 67 259 13 95 kom. 660 454 825

Stanowisko ds. informatycznych

Tomasz Witkowski
Specjalista ds. informatyki
Tel.: 67 259 13 93 kom. 660 797 428
Daniel Wardak
Referent ds. informatyki
Tel.: 67 259 13 93 kom. 735 997 052

Dział Gospodarki Leśnej

Magdalena Kaczmarek
Starszy specjalista SL
Tel.: 67 259 14 56
Grażyna Nagiewicz
Starszy specjalista SL
Tel.: 67 259 13 92 kom. 664 961 733
Mariusz Graś
Specjalista SL
Tel.: 67 259 14 56 kom. 604 257 306
Bartosz Sałachub
Specjalista SL
Tel.: 67 259 14 56 kom. 660 454 822
Daria Rudzka
Instruktor techniczny
Tel.: 67 259 13 92

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Katarzyna Ogrodnik
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: 67 259 18 50 kom. 602 759 037
Marta Remiszewska
Starszy referent
Tel.: 67 259 13 88
Jolanta Otto
Starszy referent
Tel.: 67 259 13 88
Anna Rakowska
Starszy referent
Tel.: 67 259 13 89
Aneta Szlędak
Starszy referent
Tel.: 67 259 13 88
Sandra Giza-Jagła
Starszy referent
Tel.: 67 259 10 63
Sylwester Jajus
Robotnik pomocniczy
Tel.: 67 259 10 43
Marcin Olczak
Robotnik pomocniczy
Tel.: 67 259 10 43

Dział Finansowo-Księgowy

Jolanta Dul
Starszy specjalista ds. ekonomicznych
Tel.: 67 259 18 52
Irena Szlędak
Starsza księgowa
Tel.: 67 259 13 93
Dorota Dyngosz-Nagiewicz
Specjalista ds. finansowych
Tel.: 67 259 13 90
Dorota Koperek
Starsza księgowa
Tel.: 67 259 13 91
Kamila Ławniczek
Specjalista ds. finansowych
Tel.: 67 259 13 90