Wydawca treści Wydawca treści

Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Człopa położone jest w środkowej części Puszczy Drawskiej a według podziału Polski na krainy przyrodniczo-leśne nasze lasy znajdują się na obszarze III Krainy: Wielkopolsko-Pomorskiej.

Nadleśnictwo Człopa położone jest w środkowej części Puszczy Drawskiej a według podziału Polski na krainy przyrodniczo-leśne nasze lasy znajdują się na obszarze III Krainy: Wielkopolsko-Pomorskiej.

Teren nadleśnictwa ma urozmaiconą rzeźbę terenu. Różnica wzniesień wynosi 78 metrów. Obok przecinających równinny teren pagórków i jarów występują polodowcowe jeziora oraz doliny rzeczne.

W obrębie Nadleśnictwa Człopa ukształtował się krajobraz rolniczo-leśny. Lasy zajmują około 70% terenu. Dominują bory sosnowe zajmujące 80% powierzchni, na których obok sosny rosną: brzoza, dąb, buk i modrzew. Lasy liściaste można spotkać w dolinach rzek, wokół jezior oraz w południowo-wschodniej części obszaru, na którym gospodarujemy.

Przeciętny wiek drzewostanu wynosi 54 lata. Drzewostany ponad 100-letnie zajmują około 2 tys. ha.